0
product voor
€ 0,00

Privacyverklaring

Dit privacybeleid bepaalt hoe de website boucherie-leonard.be (hierna "de Site" genoemd) de informatie gebruikt en beschermt die u doorgeeft tijdens het gebruik ervan.

Boucherie-leonard.be verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt. Als wij u vragen om bepaalde informatie te geven waarmee u geïdentificeerd kunt worden tijdens het gebruik van de site, kunt u er zeker van zijn dat deze gebruikt zal worden in overeenstemming met deze vertrouwelijkheidsverklaring.

Boucherie-leonard.be kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen door deze pagina te bewerken. U moet deze pagina regelmatig raadplegen om er zeker van te zijn dat uw gebruik van de website strookt met deze wijzigingen. Het huidige beleid is van kracht sinds [...].

Wat wij verzamelen

  • Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:
  • Naam, voornaam, bedrijfsnaam en functie.
  • Gegevens, waaronder uw e-mailadres.
  • Demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses.
  • Informatie over uw gebruik van de site (zie ook onze Cookieverklaring)
  • Foto's en video's.
  • Alle andere informatie over aansluiting, deelname aan onze verkoop, enquêtes en andere aanbiedingen en diensten.

Wat wij doen met de verzamelde informatie

Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeftes te begrijpen en u een betere dienst te verlenen, in het bijzonder omwille van de volgende redenen:

  • Deze site beheren en individueel aanpassen voor u als bezoekers, leden, kopers of geïnteresseerden.
  • Evenementen en verkopen die door boucherie-leonard.be georganiseerd worden, illustreren of aankondigen.

Bijhouden intern register

Wij kunnen deze informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren, om uw aangiftes en facturen toe te sturen. Wij kunnen periodiek promotiemails sturen over nieuwe verkopen en evenementen, speciale aanbiedingen of andere informatie die volgens ons interessant zou kunnen zijn voor u via het e-mailadres dat u hebt ingevuld.

De site kan ook uw informatie gebruiken om u te contacteren voor marktstudies. 

Veiligheid

De Site en de beheerders ervan zorgen ervoor dat uw informatie veilig bewaard wordt in onze database. Om de toegang door onbevoegden tot deze informatie of de verspreiding ervan tegen te gaan, hebben wij fysieke, elektronische en beheersprocedures ingevoerd om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en te beveiligen. De informatie in verband met elektronische transacties die via deze site gesloten worden, is beschermd door middel van encryptietechnologie.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Boucherie-leonard.be is actief in België en de informatie die de Site verzamelt, wordt verwerkt en opgeslagen op beveiligde servers binnen de EER (Europese Economische Ruimte). De site is wereldwijd zichtbaar en toegankelijk vanuit landen buiten de EER. Als geregistreerd lid op de Site gaat u akkoord met de grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Onze site kan links bevatten naar andere belangrijke sites. Eens u deze links gebruikt hebt om onze website te verlaten, zal de Site niet langer aansprakelijk zijn voor de inhoud die op deze sites wordt verspreid. Wij hebben immers geen controle over deze websites. Bijgevolg zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van de gegevens die u doorgeeft tijdens uw bezoek aan deze sites. Deze vallen niet onder deze vertrouwelijkheidsverklaring. U moet voorzichtig tewerk gaan en de vertrouwelijkheidsverklaring van die site in kwestie raadplegen.

Wanneer de Site uw persoonlijke inlichtingen doorgeeft aan zijn vertegenwoordigers of onderaannemers, moeten de vertegenwoordigers of onderaannemers in kwestie deze persoonsgegevens gebruiken conform de bepalingen van deze vertrouwelijkheidsverklaring. In geen geval mogen zij u zonder uw akkoord contacteren, vragen sturen of uw informatie gebruiken.

Naast de informatie die redelijkerwijze noodzakelijk is voor de hierboven bepaalde doeleinden, kan boucherie-leonard.be uw persoonsgegevens verspreiden in de mate waarin deze daartoe gehouden wordt door de wet in het kader van een eventuele gerechtelijke procedure of procedures, en om zijn wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Uw gegevens

U kunt steeds details opvragen over de persoonsgegevens die wij over u bijhouden krachtens de Belgische wet op de bescherming van de privacy en zijn toepassingsdecreten. Als u een kopie wenst te verkrijgen van de informatie die over u wordt bijgehouden of als u vragen hebt over dit vertrouwelijkheidsbeleid of de manier waarop de website boucherie-leonard.be uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact met ons op via de website of op het adres contact@boucherie-leonard.be.

Notre sélection de viande

Wij zijn beschikbaar